Hoe

Ik bied ondersteuning aan slechthorenden, mensen met tinnitus en/of hyperacusis én hun omgeving. Met behulp van kortdurende interactieve begeleiding en training.  Een duurzame methode waarbij intensief geoefend wordt met  situationele aanpassing van gedrag. Waarbij kennis en kunde gedeeld worden. Waarbij gewerkt wordt aan verlies én aan het integreren van de nieuwe werkelijkheid in jouw dagelijks functioneren. Én waarbij gewerkt wordt aan het vergroten en verbeteren  van verschillende communicatieve vaardigheden. We werken met kleine stapjes. Zodat het effect groot is en blijft. Zodat je weer grip krijgt op je leven. Zodat je kwaliteit van leven blijft ervaren.

Deze begeleiding biedt:

  • erkenning en herkenning van klachten;
  • psycho educatie zodat jij en je omgeving begrijpt hoe en waarom je last ervaart;
  • aandacht voor verwerking en aanvaarding;
  • aandacht voor herstel van energie;
  • aandacht voor een gezonde balans tussen werk en privé;
  • uitgebreid pallet aan communicatieve vaardigheden;
  • inzichten gericht op behoud van studie en werk in combinatie met je gehoorprobleem.

 

 

Je kunt je ook inschrijven voor een workshop    

Begeleiding kan ook zonder hond als dat je voorkeur heeft.

help_outline Waarom een hond als co-trainer?

 

Omdat honden specialisten zijn op het gebied van contact maken, gedragsaanpassing en afstemming in communicatie. Honden vermijden conflict. Ze hebben hun eigen manieren om die te voorkomen of vroegtijdig op te lossen. Ze communiceren vanuit lichaamstaal en reageren daar vanuit nature op. Wanneer je met een hond werkt, kun je jezelf beter trainen in het waarnemen van gedrag in een specifieke situatie. Om vervolgens vanuit die situationele beoordeling het gedrag beter te kunnen interpreteren. Omdat mensen met een gehoorprobleem minder kunnen vertrouwen op hetgeen gezegd wordt, is de kans op misinterpretatie en miscommunicatie groter. Met het aanleren van deze specifieke vaardigheid van waarnemen en situationeel interpreteren, leg je een belangrijke basis om disfunctioneren op basis van je gehoorprobleem te voorkomen. 

Samenwerken met honden lukt alleen als je echt contact maakt. Óók onze communicatie vindt voor zeker 80% door middel van lichaamstaal plaats. Het samenwerken met een hond is een directe spiegel voor jezelf en is een heel praktische manier om hiermee te oefenen.

Het werken met honden brengt dynamiek én diepgang in een training. Het brengt je letterlijk en figuurlijk in beweging. Dit bewegen maakt je creatiever en daarbij leer je makkelijker.

 


help_outline Ik ben bang voor honden, kan ik dan toch een training volgen?

Jazeker. Het is belangrijk om dit voor aanvang van de training te melden. Ik houd daar dan rekening mee. Ik leer je hondentaal waardoor je hondengedrag leert begrijpen. Je leert hoe om te gaan met honden. Wil je zonder hond werken, dan kan dat ook. Dan werk ik met de principes van het werken met honden. 


help_outline  Ik heb zelf geen hond en geen ervaring met honden, kan ik dan toch meedoen?

Ja. Ik werk met mijn eigen honden. Je hoeft geen ervaring met honden te hebben. Ik leer je omgaan met honden en hondengedrag te begrijpen.