Kosten

Hoeveel kost een coaching/training?  Krijg ik het vergoed?

Na een vrijblijvende kennismaking ontvang je een offerte op maat.

Je kunt de coaching/training niet via je ziektekostenverzekering vergoed krijgen.

Je kunt op diverse manieren proberen de kosten voor een coach/trainingstraject wel vergoed te krijgen:

In het kader van de Wet verbetering poortwachter; ten behoeve van preventie van langdurig verzuim kun je in overleg met je bedrijfsarts en leidinggevende vragen om de kosten via je werkgever vergoed te krijgen.

Ook wanneer je al uitgevallen bent en (gedeeltelijk) ziek thuis zit, kun je om vergoeding vragen ter ondersteuning van je re-integratieproces.

Werkgever; informeer bij je werkgever, je leidinggevende of je personeelsconsulent naar vergoedingsmogelijkheden. In het kader van persoonlijke ontwikkeling zou ook een motivatie kunnen zijn. Als je werkgever een offerte nodig heeft, kan die aangevraagd worden. 

PGB; als je een PGB hebt, kun je de kosten wellicht via je PGB vergoed krijgen.

(https://www.svb.nl/int/nl/pgb/uw_zorgverlener_betalen/wat_betaalt_u_uw_zorgverlener) 

Belasting; als je als particulier de kosten zelf betaalt, kun je de kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Voor zelfstandige ondernemers zijn de kosten ook aftrekbaar. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op de site van de Belastingdienst.

(www.belastingdienst.nl)

Uitkering; heb je een uitkering? Neem dan contact op met je contactpersoon bij de uitkerende instantie en vraag naar mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoeding in het kader van het vergroten van je herstel- dan wel re-integratie mogelijkheden (www.uwv.nl  of op de site van je gemeente).

DogYourMind werkt samen met Gewoondoen-reintegratie voor klanten van het UWV.