Waarom

Als gevolg van je gehoorprobleem word je geconfronteerd met functieverlies en verandering van toekomstperspectief. Wellicht voel je je in bepaalde situaties niet meer veilig en ervaar je minder zelfvertrouwen. Je gehoorprobleem dwingt je in veel gevallen op een andere manier te communiceren, met andere woorden; je moet beter worden in luisteren met je ogen. Emotionele beleving van geluid en muziek kan veranderen. Het werken aan behoud van sociale contacten, kwaliteit van leven, studie en/of werk kost meer moeite.

Het kunnen hervinden van veerkracht is dan belangrijk!

Een nieuwe situatie vraagt om nieuw en ander gedrag. Situationele gedragsaanpassing kun je heel goed ervaren en leren tijdens het werken met een hond en bijvoorbeeld tijdens een wandeling in het bos.

Om in beweging te komen, om na te kunnen denken over een verandering in loopbaan, al dan niet door omstandigheden gedwongen, helpt zelf bewegen.

Mijn loopbaancoaching nodigt jou hiertoe uit. Een interactieve coaching met daar waar nuttig en gewenst, de inzet van een hond als co-trainer, actief, speels, met humor en in de natuur. Tijdens een wandeling in het bos, op mijn eigen locatie met uitzicht op het Rijster Bos of op een andere locatie in overleg.

Een unieke en effectieve vorm van loopbaancoaching, waarbij we niet alleen met verbale maar vooral ook met de kracht van non-verbale communicatie werken. Een vorm waarbij je contact maakt met jezelf.

Je komt letterlijk en figuurlijk in beweging, zowel met lichaam als geest. Het bewegen maakt je creatiever en geeft energie. Wandelen en werken met de honden biedt rust en ruimte om naar jezelf te luisteren, er ontstaan waardevolle inzichten. Je stressniveau neemt af en door het bewegen, de natuur en de honden activeer je gelukshormonen. Je stelt jezelf in staat om stappen te nemen die jij nodig hebt om vooruit te kunnen. Je krijgt nieuwe inzichten.

Een mens is meer dan en kan meer ondanks zijn beperking. Er bestaat veel schaamte rond slechthorendheid, tinnitus en/of hyperacusis en ik denk dat dit anders kan en zou moeten. Er is gebrek aan kennis en kunde over slechthorendheid, tinnitus en/of hyperacusis. Zowel bij de slechthorende als bij zijn omgeving. Begrip is nodig. Er kan nog heel veel wel.

Slechthorendheid, tinnitus en/of hyperacusis worden vaak ook als lastig ervaren door je omgeving. Dit kan tot irritaties binnen relaties leiden en dat is niet wat je wil. Kennis leidt tot begrip. Behoud van kwaliteit van leven is belangrijk en mogelijk! Van honden en hondentaal kun je veel leren wat ondersteunend werkt aan behoud van kwaliteit van leven.

Deze manier van werken met elkaar is inspirerend en leuk.

Graag nodig ik je uit tot samenwerking. Om te werken aan het terugwinnen van én behoud van jouw kwaliteit van leven.

 

Professionaliteit van Anne Dubois:

Ik ben opgeleid tot jeugd- en jongerenwerker, mediator, peermediator, oplossingsgericht coach/trainer, kids'skills ambassador en TOPDOG trainer. Aangevuld met de nodige levenservaring én werkervaring. Binnen mijn vakgebied blijf ik mijzelf ontwikkelen. In 2017 rondde ik de basis opleiding tot kynologisch instructeur aan de Martin Gaus Academie af.

Ik beschik over een unieke combinatie van opleiding en werkervaring die biedt wat je nodig hebt wanneer je geconfronteerd wordt met gehoorverlies (tinnitus en/of hyperacusis) en je hierdoor in je dagelijkse functioneren beperkt voelt.

Vanuit mijn ervaringen als mediator weet ik hoe conflicten ontstaan. En hoe ze weer op te lossen. Ik geef je allerlei tips om je communicatie effectiever te laten zijn.

Vanuit mijn ervaringen als bedrijfsmaatschappelijk werker heb ik kennis over  psychosociale arbeidsbelasting, Wet poortwachter en wat er preventief nodig is ter voorkoming van verzuim. Ondersteunend bij duurzame inzetbaarheid.

Vanuit mijn ervaringen als audiologisch maatschappelijk werker weet ik heel veel over het gehoor en aanverwante problemen én heb ik uitgebreide kennis van de sociale kaart voor mensen met gehoorverlies. Ik beschik over deskundige netwerkpartners met wie ik samenwerk.

Vanuit mijn ervaringen als coach weet ik hoe ik de kracht van mensen kan aanboren en zelfmanagement kan aanleren.

Vanuit mijn ervaringen als loopbaancoach en re-integratiebegeleider weet ik hoe je veerkracht kunt ontwikkelen om veranderingen binnen je loopbaan aan te kunnen. Voor nu én toekomstbestendig.

Als Topdog trainer en basis kynologisch instructeur aangevuld met andere trainingen op hondengebied, heb ik veel kennis over hond en gedrag.

Effectieve communicatie, zowel verbaal als non-verbaal is de rode draad die door deze kennis en kunde heen vlecht en belangrijk is voor verbinding.